Vernerová-Pěchočová Slávka

Je nejžádanější klavíristka současnosti, studovala na pražské AMU u prof. Ivana Moravce. Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College. Vernerová je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001. Byla angažována prakticky všemi tuzemskými orchestry včetně ČF, FOK, Filharmonie Brno, Janáčkovo filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc ad., ale i v zahraničí jako např. Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra s řadou dirigentů.Byla pozvána k hostování s BBCSymphony Orchestra na festivalu PROMSv Royal Albert Hall v Londýně. Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka. Music and Beyond in Ottawa (Canada). Opakovaně se představila na mezinárodním festivalu Pražské jaro, naposledy v roce 2020 v rámci Firkušného festivalu. V roce 2010 natočila pro francouzskou společnost Praga Digital kompaktní disk s Janáčkovým dílem pro sólový klavír. Tato nahrávka získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve Francii CD CHOC, v Čechách byla vyhlášena jako TIP Harmonie a na belgickém rádiu Classic se zařadila mezi TOP 10. U téže společnosti natočila Vernerová – Pěchočová další dva kompaktní disky. Jednak recitál Chopin – Schumann a dále tři klavírní koncerty W. A. Mozarta. Deska získala všech pět zlatých hvězd Diapasonu.