Jabkenice Open Air

Doplniť text….

Hudební oslava 200 let narození Bedřicha Smetany v myslivně, kde žil a skládal svá největší díla.